Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
TNS gallup for Alesund kommune 011208: Fremtidens omsorgstjenester: Bolig- og bosituasion
TNS gallup for Alesund kommune 011208: Fremtidens omsorgstjenester: Bolig- og bosituasion
I det følgende er bare hovedtrekkene i svarene trukket frem, og detaljert tallsetting er forsøkt unngått. Dette for å gjøre det enklere å se tendenser og hva som bør gjøres av forberedelser og tiltak, *Noe utfyllende informasjon er hentet fra boken "Aldring som provokasjon. Tekster om aldring og samfunn" av Svein Olav Daatland.

KLIKK PÅ LENKEN UNDER DENNE TEKSTEN FOR Å ÅPNE HELE DOKUMENTET! (PDF-FIL, kan også skrives ut på egen skriver))

Fremtidens omsorgstjenester Ålesund 08.pdf (220 kb)

Temamøtet 25.jan. 2018: DES Norge og Seniorboligene på Skedsmokorset
test
Temamøtet 25.jan. 2018: DES Norge og Seniorboligene på Skedsmokorset

Olav Flåt (bildet til venstre) fortalte til 55 nøye lyttende medlemmer om hvordan de i godt samarbeid med Skedsmo kommune nylig har bygget prosjektet Huseby på Skedsmokorset.
DES Skedsmo har 1.200 medlemmer, og hittil er det bygget 170 leiligheter beregnet for eldre. Interessen for å bygge videre er stor blant medlemmene der.

Kveldens møte hadde sin bakgrunn i et initiativ som vår PU-leder Trygve Ratvik, Sjur Brande og en venn av ham, tok i 2001. De møtte eiendomsmegler, bank og en entreprenør, og ble over bordet enige om å bygge to blokker med til sammen 20 leiligheter.
I PU’s studiegrupper vokste det frem tanker om at dette burde gjøres i større skala. Og ut av diskusjonen i Samfunnsgruppen ble Seniorboligklubb Ålesund dannet. Det ble holdt god kontakt med De Eldres Boligspareklubb (DES), og deres tanker ble forent med våre egne her i Ålesund. Seniorboligklubben Ålesund ble medlem av DES Norge høsten 2017.

Olav Flåt er rådgiver i DES Norge. Han er ingeniørutdannet, og har hatt lederansvar i næringslivet. Han var leder for DES-klubben Skedsmo, og var med å starte samarbeidsorganisasjonen DES Norge for 17 år siden, hvor han har vært styremedlem i mange år. Som byggekomiteleder for det nylig ferdige prosjektet Huseby på Skedsmokorset har han praktisk erfaring.
DES-Norge er en ikke-kommersiell paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. Det er et tilbud styrt av og for medlemmene (http://www.des-norge.no).

DES har god støtte fra ordfører og rådmann i Skedsmo kommune (50.000 innb.). I en innstilling til kommunestyret skriver rådmannen:
Rådmannen finner det positivt at det tas initiativ til å bygge boliger for eldre i privat regi. Bygging av ordinære omsorgsboliger, eller seniorboliger som skissert i DES-klubben, er et supplement av mer forebyggende karakter, som vil være et bidrag til at eldre kan bli boende lenger i eget hjem før de får behov for mer bemanningstunge tjenester. Kommunen har positive erfaringer med samarbeid med DES-klubben fra tidligere.

Presentasjonen var engasjerende og det kom en rekke gode spørsmål om hva vi i Ålesund kunne gjøre. Åshild måtte tilslutt stoppe spørsmålene fordi vi gikk over tiden, og en rekke deltagere meldte sin interesse for å delta videre i arbeidet med å realisere seniorboliger på linje med de mange i 24 byer i Norge.

(Se mer om DES i vårt medlemsblad nr.61, jan.2018)


INNKALLING TIL STIFTENDE ÅRSMØTE 10 SEPT. 2015 18:00 SPJELKAVIK OMS.SENTER
I forbindelse med innkalling til stiftende årsmøte 10.sept på Spjelkavik oms.senter kl. 18:00, vennligst se de vedlagte "PDF" dokumentene:
Innkalling (264 kb)
Vedtekter (314 kb)

Seniorboligklubben arbeider for å bygge nye boliger tilpasset våre behov.
test
Vil du være med på å skape noe som gir deg trygghet og glede?
- Det offentlige kan ikke gjøre alt for alle - derfor må vi gjøre noe selv.
- BLI MED PÅ DUGNAD !

Kontakt oss:
Tlf
9220 3697 Sjur Brande
9081 9872 Harriet Pedersen
9057 8180 Lauritz B. Skjong

E-post: post.puiaa.no Nettside: www.puiaa.no

Org.nr. 00914335841

Postadresse:
Seniorboligklubben v/ Sjur Brande
Postboks 4019 Moa, 6048 Ålesund

Klikk på linken under denne teksten og se vår nye BROSJYRE:
SBK BROSJYRE (818 kb)

SENIORBOLIGKLUBBEN ÅLESUND
Se siste nytt fra Seniorboligklubben på EGEN SIDE. Du finner snarveien i INNHOLDSFORTEGNELSEN oppe og til venstre på denne siden.

Stiftelsesmøte Seniorboligklubb Ålesund
Her finner du fyldig informasjon om Seniorboligklubb Ålesund i forbindelse med møtet 24.april kl.1700-1730 på Høgskolen i Ålesund. Her er en rekke tanker om hvorfor vi med hell kan flytte, og måter vi kan gjøre det på.
Stiftelsesmøte Seniorboligklubb Ålesund (1.02 mb)

Oversikt over organisasjonsformer for SBK Ålesund
Dette er et vedlegg til artikkelen som heter Skal vi flytte, sammen?
Tabellen viser fire forskjellige organisasjonsformer, detaljert men kortfattet om typiske trekk for samtlige.
Vedlegg til artikkelen Skal vi flytte, sammen? (42 kb)

Skal vi flytte, sammen?
test
Denne artikkelen tar for seg de problemstillinger som melder seg når man er i starten av pensjonisttilværelsen. Skal man fortsatt bo i den gamle boligen, eller skal man flytte over til en bolig som er tilrettelagt for de behov som vanligvis melder seg?
Her er beskrevet fire forskjellige organisasjonsformer, som vi kan velge mellom. Det inviteres til at vi går sammen i Seniorboligklubben SBK Ålesund for å realisere passende boliger.
Det er et stiftelsesmøte den 24.april på Høgskolen i Ålesund kl 1700 i lokalet Naftadjupet, der hvor Brita Blomquist skal foredra kl. 1800. Se side 9 for en litt lengre omtale i blad 43. Vi ønsker oss kompetente og engasjerte medlemmer i styret. Det er ikke noe krav at de er medlemmer av noen organisasjon.
Skal vi flytte, sammen? (364 kb)

Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as