Forside | Om oss | Kontakt oss
ÅLESUND
FORSIDE
Litt av hvert..
KONTAKT
BLI MEDLEM
MEDLEMSBLADET
TEMAMØTER og ÅRSMØTER
MEDLEMSTURER
STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN
VELFERDSTEKNOLOGI
SENIORBOLIGKLUBB ÅLESUND
OM OSS
Søk i puiaa.no:
Skriv ut siden
Sidekart
test
OM JUNI
Juni er årets sjette måned og har 30 dager.
Oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, gudenes dronning og ekteskapets gudinne.
(Varmerekord: 35,6 grader, den 20. juni 1970 på Nesbyen.. Blir den slått i år?)
Informasjon fra Wikipedia. __________________________ Motiv: fra Kverve. Foto v/Herbert
.
.
.


GOD SOMMER!
Da er vårsemesteret 2018 nesten over. Noen få grupper møtes kanskje en gang til, i løpet av uke 24 - og så er det SOMMERFERIE, også for oss (!)

Oppstarten til nytt semester i august er ikke helt klarlagt ennå, det er litt i tidligste laget. Vi kommer tilbake til dette i god tid før semesterstart. Listen med grupper/dato vil bli lagt ut på denne siden, så ta en titt på www.puiaa.no engang i blant.

Det vil også bli lagt ut opplysninger på vår FACEBOOKside, og det blir sendt ut epost til alle som har en korrekt registrert, fungerende epost-adresse.

I mellomtiden ønskes alle en GOD SOMMER!
Studiegrupper i data for medlemmer av Senioruniversitetet i Ålesund.
Til høsten starter vi opp med våre populære studiegrupper i data og hvis du er interessert i å delta så har vi fortsatt noen ledige plasser.

Vi har fire grupper som går parallelt og vi møtes en gang hver 14.dag. På disse møtene tar vi for oss mange forskjellige emner innen data.

Dersom du er forholdsvis ukjent med data og datamaskiner (PC-er) vil du i gruppen lære deg bruken av tastatur, se hvordan skjermen fungerer, hvordan kople til en printer, hvordan kople til en ekstern harddisk og mye mer. Du vil få en god innføring i hvordan en PC fungerer.

I noen av gruppene vil vi se nærmere på operativprogrammet Windows10. Du vil lære hvordan vi kan forandre innstillinger og se hvordan dette virker. Sammen med veileder vil du se hvordan program og applikasjoner (App) kan installeres og hvordan program kan avinstalleres. Sikkerhet og mye annet vil bli gjennomgått og du vil fremstå som en god bruker av Windows10.

Vi vil gjøre oss kjent med forskjellige populære og nyttige program som for eksempel Open Office med regneark, tekstbehandling m.m. Det vil også være anledning å komme med ønsker om program som du vil ha nytte av. Dette kan være e-post program som Gmail eller Outlook eller andre program som kan være av interesse. Vi vil med andre ord ta for oss mange forskjellige emner innen data.

En viktig del av dataopplæringen er det sosiale aspektet. All opplæring foregår på Spjelkavik Omsorgssenter og som avslutning på hver sammenkomst setter vi oss ned med en god kopp kaffe m.m. og vi har en hyggelig stund sammen.

Hvis du tror at dette kan være noe for deg ber vi deg ta kontakt med Arne Kjellstadli som vil orientere og finne ut mer om hva som kan passe deg.

Arne har telefon: 90658280


"Pensjonistuniversitetet i Ålesund" har skiftet navn til ÅLESUND SENIORUNIVERSITET
Under årsmøtet den 22. februar 2018 i Pensjonistuniversitetet i Ålesund ble det enstemmig vedtatt å endre navnet til ÅLESUND SENIORUNIVERSITET.
Det nye navnet vil bli gradvis innført, her på hjemmesidene våre, i PUbladet og i all korrespondanse som går ut fra Ålesund Senioruniversitet.
Etter hvert vil også vår epost-adresse måtte endres, samt innloggingen til våre hjemmesider og (muligens) Facebook. Dette vil bli meddelt innen det skjer! Inntil videre fungerer alt som før.

Angående kontingentbetaling
Nytt opplegg for kontingent for året 2018

Folket har talt, og styret har lyttet. Derfor har styret besluttet å avslutte bruken av Visma ved første anledning. Vi går tilbake til mer manuell behandling, omtrent som i gamle dager (men litt mer dataopplegg internt). Det er åpenbart at digitaliseringsprosessen som noen mener skal gjøre alt mulig enklere – ikke er det for alle.

Gled deg over at vi heretter gjør følgende:
1. Vi bruker en enkel faktura slik som dette. I første omgang sender vi dette til alle i epost. Minst halvparten vil da lese denne, og betale korrekt beløp til korrekt konto og oppgi sitt navn.
2. I neste omgang vil den samme fakturaen sendes i gammaldags post med frimerke på til alle som da ikke har betalt innen en rimelig tid (og er da ikke ment som purring).
Hensikten med dette er å holde portoutgiftene så lave som mulig, og likevel gjøre det enkelt for alle.
Måten hver enkelt velger å betale på, er helt opp til den enkelte å velge. Alt fra brevgiro til nettbank er helt OK. Vi bruker ikke lenger automatiske banktjenester med KID-nummer fordi vi nå fører alt manuelt, og tar tilbake kontrollen selv.

Årsmøtet har besluttet å bruke samme kontingent som tidligere, kr. 350, for 2018 (neste år kan bli endret). Av praktiske årsaker vil hver enkelt innbetaling hos oss krysses mot medlemslisten og bokføres på riktig navn. Det er svært ønskelig at du betaler for hver navngitte person om du betaler for flere i familien, altså kr. 350 for hver innbetaling. På den måten blir det enklere å kontrollere, vi erfarer at det må gjøres fra tid til annen.
Arbeid med purring er veldig tidkrevende, og vi ber om at du betaler ved første anledning. På den måten er det ikke så lett å glemme.

Det er svært ønskelig at du melder fra om endringer i postadresse, e-postadresser, mobiltelefon og eventuell endring i medlemsstatus.
Bruk postadressen som angitt, eller e-post: sjur.brande@live.no eller SMS til tlf 9220 3697. Eller si fra til et styremedlem, se side 12 i medlemsbladet for alle navn og adresser. Husk også å si fra til 1880 og andre registre om offentlige endringer.
Det er mye arbeid å holde alle registre korrekt og hvis vi har gjort en feil så ber vi om du sier fra, helst i e-post eller SMS - til kasserer eller et styremedlem.
Hjemmesidene våre inneholder løpende informasjon og se der fra tid til annen om du har anledning, eller når du trenger informasjon. Der ligger også mulighet til å sende e-post til styret. Bruk medlemsskapet ditt aktivt, du finner alle gruppene på side 11 i bladet, og delta på foredragene. Du treffer nye venner med felles interesser i Ålesund Senioruniversitet.

Vennlig hilsen, Sjur Brande, kasserer
Konto: 3910 26 50933 350,00

Snart
Kontingent ÅSU for 2018

Medlemsnavn, fyll ut:
Fornavn og etternavn
Ålesund Senioruniversitet
v/ S. Brande, Postboks 4019 Moa
6048 Ålesund

350,00 konto 3910 26 50933

Informasjon om Visma faktura.pdf (469 kb)

Temamøtet 25.jan. 2018: DES Norge og Seniorboligene på Skedsmokorset
test
Temamøtet 25.jan. 2018: DES Norge og Seniorboligene på Skedsmokorset

Olav Flåt (bildet til venstre) fortalte til 55 nøye lyttende medlemmer om hvordan de i godt samarbeid med Skedsmo kommune nylig har bygget prosjektet Huseby på Skedsmokorset.
DES Skedsmo har 1.200 medlemmer, og hittil er det bygget 170 leiligheter beregnet for eldre. Interessen for å bygge videre er stor blant medlemmene der.

Kveldens møte hadde sin bakgrunn i et initiativ som vår PU-leder Trygve Ratvik, Sjur Brande og en venn av ham, tok i 2001. De møtte eiendomsmegler, bank og en entreprenør, og ble over bordet enige om å bygge to blokker med til sammen 20 leiligheter.
I PU’s studiegrupper vokste det frem tanker om at dette burde gjøres i større skala. Og ut av diskusjonen i Samfunnsgruppen ble Seniorboligklubb Ålesund dannet. Det ble holdt god kontakt med De Eldres Boligspareklubb (DES), og deres tanker ble forent med våre egne her i Ålesund. Seniorboligklubben Ålesund ble medlem av DES Norge høsten 2017.

Olav Flåt er rådgiver i DES Norge. Han er ingeniørutdannet, og har hatt lederansvar i næringslivet. Han var leder for DES-klubben Skedsmo, og var med å starte samarbeidsorganisasjonen DES Norge for 17 år siden, hvor han har vært styremedlem i mange år. Som byggekomiteleder for det nylig ferdige prosjektet Huseby på Skedsmokorset har han praktisk erfaring.
DES-Norge er en ikke-kommersiell paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. Det er et tilbud styrt av og for medlemmene (http://www.des-norge.no).

DES har god støtte fra ordfører og rådmann i Skedsmo kommune (50.000 innb.). I en innstilling til kommunestyret skriver rådmannen:
Rådmannen finner det positivt at det tas initiativ til å bygge boliger for eldre i privat regi. Bygging av ordinære omsorgsboliger, eller seniorboliger som skissert i DES-klubben, er et supplement av mer forebyggende karakter, som vil være et bidrag til at eldre kan bli boende lenger i eget hjem før de får behov for mer bemanningstunge tjenester. Kommunen har positive erfaringer med samarbeid med DES-klubben fra tidligere.

Presentasjonen var engasjerende og det kom en rekke gode spørsmål om hva vi i Ålesund kunne gjøre. Åshild måtte tilslutt stoppe spørsmålene fordi vi gikk over tiden, og en rekke deltagere meldte sin interesse for å delta videre i arbeidet med å realisere seniorboliger på linje med de mange i 24 byer i Norge.

(Se mer om DES i vårt medlemsblad nr.61, jan.2018)


TNS gallup for Alesund kommune 011208: Fremtidens omsorgstjenester: Bolig- og bosituasion
TNS gallup for Alesund kommune 011208: Fremtidens omsorgstjenester: Bolig- og bosituasion
I det følgende er bare hovedtrekkene i svarene trukket frem, og detaljert tallsetting er forsøkt unngått. Dette for å gjøre det enklere å se tendenser og hva som bør gjøres av forberedelser og tiltak, *Noe utfyllende informasjon er hentet fra boken "Aldring som provokasjon. Tekster om aldring og samfunn" av Svein Olav Daatland.

KLIKK PÅ LENKEN UNDER DENNE TEKSTEN FOR Å ÅPNE HELE DOKUMENTET! (PDF-FIL, kan også skrives ut på egen skriver))

Fremtidens omsorgstjenester Ålesund 08.pdf (220 kb)

"SENIORER" GÅR OGSÅ PÅ KINO !
Både på Løvenvold og Moa Kino er det «seniorforestillinger» onsdager kl 1200, i partallsuker på Løvenvold, oddetallsuker på Moa. Det er mange bra filmer som blir vist, men vi er vel ikke alltid like flinke til å følge med, særlig etter at avisannonseringen tok slutt. Så ofte er det glissent i salen.
Gjennom Pensjonistuniversitetet ble det i januar etablert en kinogruppe, Kino Moa, med Hilde Bjørlo som kontaktperson. Dette har ført til en markert økning i kinobesøk, og mange har fått positive kinoopplevelser. Etter forestillingen tar noen seg gjerne en kaffekopp på Obs!-kafeen, for å prate om filmen, eller bare for å ha en liten sosial kaffiprat.
En trenger selvfølgelig ikke å være medlem av Pensjonistuniversitetet for å gå på kino, men på Moa er det blitt en stor gruppe hvor Hilde holder oversikt over de medlemmer som kommer. De som er registrert på listen, vil så få mail med informasjon om kommende filmer. Hilde har kontakt med kinoledelsen og sender inn forslag til filmer som er aktuelle for vår aldersgruppe. Medlemmene kan sende filmønsker til Hilde.
Filmtrailere finnes på nettsiden til Nordisk Film Ålesund www.nfkino.no/alesund. Her kan en også kjøpe billetter på forhånd.
Skal slikt fungere, trengs en kontaktperson, en entusiast, litt ildsjel, som kan bidra til at en slik gruppe kommer i gang. Oppfordringen er derfor: Er det noen i sentrum og ytre bydeler som pleier å gå på Løvenvold Kino, hvorfor ikke starte en gruppe?
Ta i så fall gjerne kontakt med Hilde Bjørlo for å få tips. Mail: hbjorlo@online.no
Tlf: 70 14 33 94 Mob: 97 70 93 37

Studiekoordinator ønsker også å bli orientert om det som skjer.
Noralv Breivik
Studiekoordinator


NYE STUDIEGRUPPER?
Interesse for å starte noen nye studiegrupper? Skal det være aktuelt, forutsetter det at en liten gruppe medlemmer er interessert, det behøver ikke være mange, og at minst en etterhvert blir så engasjert at vedkommende kan fungere som kontaktperson og rapportere for gruppa. Vær obs på at det vil ta noe tid å evt. få organisert en ny gruppe, bl.a. på grunn av at for eksempel lokale må ordnes med.
Skulle noen være interessert, kan de melde seg til studiekoordinator Noralv Breivik, tel 41 44 04 38, eller kanskje helst til noralv.breivik@mimer.no. Oppgi da navn, tel. nr. og e-post adresse, hvis du har.
Nye grupper for 2017 er "kinogruppe" og ny "spanskgruppe" som er mer en «nybegynnergruppe», selv om deltagerne gjerne kan kunne et minimum av setninger når de blir med.

Slektsforskning/ data i slektsforskning. Det er en svært aktiv Slekt og Data gruppe i byen, og dem som har drevet noe med slikt slektsforskningsarbeid, vil trolig ha mest utbytte av å kontakte den foreningen, kontaktperson Liv Skramstad slekt@livskram.net

Nettbrett Vi får av og til spørsmål om dette, men har kommet til at det er noe vi ikke kan ta initiativ til. Kanskje barn og barnebarn kan være behjelpelig.SENIORBOLIGKLUBBEN ÅLESUND
Se siste nytt fra Seniorboligklubben på EGEN SIDE. Du finner snarveien i INNHOLDSFORTEGNELSEN oppe og til venstre på denne siden.

GOOGLE søkemotor
(åpnes i et nytt vindu)
klikk HER for å gå til GOOGLE..
KINOGRUPPA MOA - FILMER SOM KOMMER JAN - MARS 2018
SENIORKINO 2018
På Moa får vi se disse filmene:

25. april: The Florida Project
9. mai: Lady Bird
23. mai: Vårt livs reise
(med Helen Mirren og Donald Sutherland)

Disse filmen settes opp på Løvenvold:

4. april: Vokterskene
18. april: Hannah
2. mai: All The Money in the World
16. mai: Loving Vincent 

(Hilde / kinogruppa)
Neste Medlemsblad, nr. 62, APRIL 2018
Nyeste medlemsblad (nr. 62) er i arbeid og vil bli sendt ut ca. medio april.
For å lese medlemsbladene våre på nettet, klikk deg inn på "MEDLEMSBLADET" og klikk deg så inn på år 2018.
MØTEPLAN VINTER / VÅR 2018
FOR MØTEPLAN HØST/VINTER 2018, KLIKK PÅ "STUDIEGRUPPENE + MØTEPLAN" I MENYEN TIL VENSTRE, OG KLIKK DEG SÅ INN PÅ "MØTEPLAN VINTER/VÅR 2018". KLIKK DERETTER PÅ "PDF" FILA. DU KAN NÅ LESE, LAGRE ELLER LASTE NED MØTEPLANEN.
PENSJONISTUNIVERSITETET PÅ FACEBOOK!
Pensjonistuniversitetet i Ålesund er nå på Facebook. (@pu-aalesund)
Dersom du bruker Facebook, søk opp "Pensjonistuniversitetet i Aalesund",
eller "pu-aalesund" - lik siden vår og bli gjerne "følger" av siden, slik at du får melding om nyheter og informasjon fra PU.
Vi ser dette som en enkel og veldig grei måte til å formidle informasjon til medlemmene, og vi håper at så mange som mulig vil gjøre bruk av dette.
Husk "likes" og bli helst "følger" av siden vår! (PUiAa, redaksjonen)
Spiller du bridge? Kom og spill med oss!
«Jeg melder 4 hjerter».
Spiller du bridge? Kom og spill med oss!
Ved Spjelkavik Seniorsenter møtes noen bridge-entusiaster hver mandag for å spille bridge sammen. Mandagsbridgen har lang tradisjon, og startet etter det vi skjønner som en Pensjonistuniversitetsaktivitet, muligens gjennom Bridgeklubben. De senere år har gruppa hatt en noe mer anonym tilværelse, og slik det gjerne skjer blant eldre så har etter hvert mange deltagere falt fra. Så nå er det god plass til flere. Utstyret er der. Er du gammel bridgespiller? Har du, og dine venner, lyst til noen slag bridge og et hyggelig sosialt samvær? Hvorfor ikke møtes på mandagsbridgen? Er noen interessert, ta gjerne kontakt med Pensjonistuniversitetets studiekoordinator Noralv Breivik, tel 41440438, e-post noralv.breivik@mimer.no. Informasjon kan også finnes på Pensjonistuniversitetets hjemmeside www.puiaa.no
Litt om malergruppa
Malergruppa har pr. dato (okt. 2016) 11 medlemmer. 8 av disse deltok med 49 bilder som ble presentert på Spjelkavik omsorgssenter under seniorfestivalen.
Les mer og se et lite utvalg av alle de prektige maleriene ved å velge "Studiegruppene" og så "Malergruppa" fra menyen oppe til venstre på denne siden.
IKKE LA DEG LURE..
Se informasjon på siden "Litt av hvert"... (i menyen oppe til venstre)
Bilder fra Digital- / Fotogruppen
Se under:
STUDIEGRUPPENE • Digital- / Fotogruppen • “FOTOMØTE” I BORGUNDGAVLEN, 13.04.2015 + Assorterte Fotos (nytt sett med bilder)
VIKTIG OM DATA
For viktig og nyttig informasjon om DATA/PC/NETTBRETT/SMART-
TELEFON, blir det samlet artikler / linker om emnet på siden "Litt av hvert.."
(se helt til venstre i margen på denne siden, under "FORSIDE" menyen).
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as